Toplifikacija grada Slobomira

Geotermalna istraživanja na području grada Slobomira izvršena od strane Rudarsko geološkog fakulteta iz Beograda, pokazala su da postoje izuzetne rezerve geotermalne vode.

Za potrebe realizacije projekta toplifikacije poslovnih i stambenih objekata grada Slobomira planirana je izgradnja tri geotermalne bušotine i toplane u Slobomiru i dvije geotermalne bušotine u naselju Popovi za grijanje naselja i staklenika, kao i dvije bušotine na lokaciji jezera Obranak za grijanje staklenika i ribnjaka. Do sada je izbušena jedna geotermalna bušotina, GD-2 u Slobomiru čija je voda temperature oko 75°C na dubini od 1800 m i protoka 60 l/s, koja može da grije oko 110.000 m2 poslovnog i stambenog prostora, te je izgrađena i prva faza toplotno izmjenjivačke stanice za potrebe postojećih objekata u Slobomiru, kao i za budući vodeni park, čija je izgradnja takođe u toku. Grijanje Slobomira na geotermalnu vodu otpočelo je grejnom sezonom 2011/12 godine.

 

Na osnovu ugovora zaključenih sa Vladom Republike Srpske, Kompanija "Slobomir" posjeduje dvije koncesije, i to:

-koncesiju za eksploataciju malomineralne vode na ležištu grada Slobomira, na period od 30 godina, zaključenu avgusta 2006. godine,

-koncesiju za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda, takođe na period od 30 godina, zaključenu januara 2003. godine.

 

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir