Fondacija Teslinaum


tesla

Nikola Tesla rođen je u Smiljanu 1856. godine. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je Smiljanu, Gospiću i Karlovcu. Studirao je u Gracu i Pragu, radio je u Budimpešti i Parizu do 1884. kada odlazi u Ameriku.

Cijeli život posvetio je radu na realizaciji, fabrikaciji patenata iz oblasti naizmjeničnih struja, elektromotora, visokorekventnih struja i mašinstva. Umro je u Njujorku 1943. godine.

 

NIKOLA TESLA NAJVEĆI SRPSKI IZUMITELJ

Kada bi se isključili i oduzeli industrijskom svijetu rezultati Teslinog rada, točkovi industrije bi stali. Stali bi tramvaji i električni vozovi. Gradovi bi potonuli u mrak, a fabrike zamrle.Teslin rad je toliko dalekosežan da stvarno čini osnovu i potku industrije. Njegovo ime obilježeva epohu napretka nauke o elektricitetu, a iz njegovog djela izbila je revolucija u elektrotehnici. Svojim kosmičkim duhom Tesla hrli kroz čitav svemir, a mišlju se tako prisno povezuje s prirodnim pojavama da izgleda kao da je došao do neke kosmičke intuicije. Upornim istraživanjem i matematičkom analizom prodire dublje no iko, a zatim se još mnogo dalje vine intuicijom koja izgleda nepogrešiva. Izgleda da je bio pravi miljenik prirode. Svijet će jednog dana shvatiti kakve mu je sve duboke tajne Tesla odao.

 

ŠTA JE TESLIANUM?

Teslijanum je zamišljen kao institucija iz koje će zračiti duhovna snaga Teslinih ideja i koja će kroz razne sadržaje okupljati darovite i podsticati ih na stvaralaštvo. Među institucijama Teslinog imena, Teslianum će dati svoj doprinos da se Teslino djelo sistematski izučava kako bi se u istoriji elektrotehnike i radiotehnike prikazalo u pravoj svjetlosti. Zamišljeno je da Teslianum sačinjavaju tri objekta , u novom gradu Slobomiru.

Teslianum treba da obuhvata sljedeće sadržaje:

• Dokumentacioni centar u kome bi se sabirale sve informacije o Nikoli Tesli i njegovom stvaralaštvu za potrebe izučavanja i publikovanja
• Stalna postavka Teslinih pronalazaka
• Pokretna izložba. U posebnoj radionici pripremile bi se izložbe o Nikoli Tesli za prikazivanje u zemlji i svijetu
• Godišnja izložba pronalazaka, svake godine na dan Nikole Tesle (12. oktobra), na kojoj bi izlagali pronalazači iz srpskih zemalja i iz dijaspore.
• Simpozijum na Tesline teme koji bi se održavao svake godine
• Ljetnja škola iz nauke o elektricitetu koja bi svake godine okupljala darovite mlade fizičare
• Izdavačka djelatnost koja bi obezbjeđivala publikovanje Teslinih i drugih radova, posebno iz elektrotehnike.

 

IDEJNO RJEŠENJE TESLIANUMA

 

02

 

IDEJNO RJEŠENJE ŠKOLE ZA TALENTE

 

03

1. Aleja Nikole Tesle
2. Centralni eksponat
3. Paviljoni
4. Izložbeni prostori
5. Sala
6. Pravac Cer
7. Vodene površine

IDEJA O TESLIANUMU

 

Grupa entuzijasta iz Bijeljine, Republika Srpska, BiH, organizovala je niz aktivnosti na obilježavanju 1993. godine kao godine Nikole Tesle. Od njih je i potekla ideja da se pored Pavlovića mosta rekonstruiše Teslina laboratorija, koja ne bi bila muzejski eksponat, već bi služila izučavanju i razvoju Teslinih ideja. Tesla prikazan na ovaj način treba da bude svima nama ponos , a mladim generacijama putokaz u stvaralaštvu i moralni uzor u stalnoj borbi za napredak i humanizam.

 

TESLINA LABORATORIJA IZ KOLORADO SPRINGSA
1900. GODINE

01

PODRŠKA TESLIANUMU

Vremenom, početna ideja je sazrijevala okupljajući sve više pojedinaca i institucija iz Republike Srpske i tadašnje SR Jugoslavije, između ostalih: SANU Republike Srpske i SANU Srbije, Vlade RS i Srbije, Skupština opštine Bijeljina, Pravoslavna Crkva idr.

Ideju o izgradnji Fondacije Teslianuma prihvatili su sa oduševljenjem i poznati dobrotvori Mira i Slobodan Pavlović koji su za izgradnju objekata Teslianuma obezbijedili građevinsko zemljište i kompletnu infrastrukturu u okviru novog grada Slobomira, Republika Srpska, BiH, a za privremeno sjedište Fondacije ''Teslianum'' preko koje će se vršiti izgradnja budućeg kompleksa, biće u Slobomiru.

Želja nam je i nastojimo da u prirodnom ambijentu grada Slobomira sagradimo kopiju Tesline laboratorije iz Kolorado Springsa koja bi predstavljala mjesto okupljanja i školu darovitih fizičara, tehničara i informatičara iz Bosne i Hercegovine, dijaspore, pa i cijelog svijeta. Realizaciju takve ideje Teslijanuma logistički podržavaju gospoda Mira i Slobodan Pavlović koji su obezbijedili prostor u okviru zgrade Slobomir P Univerziteta u kome je sada izložena zbirka dokumenata i patenata koji na afirmativan i promotivan način prikazuju živote i djela tri velikana svjetske nauke i tehnike Nikole Tesle, Mihajla Pupina i Tomasa Edisona. Edukacijom mladih i zainteresovanih za naše aktivnosti, podsticanih i inspirisanih za naučna istraživanja, u školi Teslianuma želimo sačuvati uspomenu na pomenute velikane nauke, a našem narodu vratiti zaslužen svjetski ugled.

 

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir