Izgradnja fabrike za punjenje i pakovanje vode za piće i proizvodnju sokova

Kompleks fabrike za punjenje i pakovanje vode za piće i proizvodnju sokova nalaziće se na prostoru Slobomira, u blizini izvorišta, na građevinskom zemljištu površine 2,2 hektara.  

Za potrebe fabrike vode, koristiće se bunari IEB-3, dubine 90 m i IEB-2 dubine 120 m. Voda iz ovih bunara je ispitana sa aspekta fizičko-hemijske, radiološke i mikrobiološke ispravnosti od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i prema dobijenim rezultatima analizirani uzorci zadovoljavaju propise Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće i Zakona o vodama, te su epidemiološki i zdravstveno ispravne i mogu se koristiti za piće.

 

vodaza pice2

Mineralni sastav pronađene vode je izuzetno povoljan, tako da po svim relevantnim parametrima spada u grupu tzv. oligomineralnih voda.

 

Rezultati fizičko- hemijskih ispitivanja obavljenih od strane Instituta za javno zdravstvo , Banja Luka, Republika Srpska:

 

o Selen,˂0,01

o Kalcijum, Ca - 47,3 mg/l

o Magnezijum, Mg - 11,6 mg/l

o Kalijum, K - 0.9 mg/l

o Natrijum, Na - 5,7 mg/l

o Gvožđe, Fe - 0,28 mg/l

o Aluminijum, Al - 0,12 mg/l

o pH vrijednost - 7,96

o hloridi ˂5.0 mg/l

o sulfati,   11,5 mg/l

o Nitriti,   ˂ 0,01 mg/l

o Nitrati,   ˂ 2,0 mg/l

 

Objekat je zasnovan na ideji iskorištavanja izuzetnog prirodnog resursa ove lokacije, visoko kvalitetne pijaće vode, koja se flašira u prirodnom stanju i čini bazu za proizvodnju ostalih artikala.

vodazapice

Asortiman proizvoda bi bio sljedeći :

  • -Prirodna voda sa izvorišta dubine od 90 m I 120 m u Slobomiru sa potvrđenim karakteristikama i kvalitetom za prirodne mineralne vode
  • -Prirodna voda blago gazirana dodatkom CO2
  • -Prirodna ohlađena geotermalna voda sa izvorišta dubine od oko 1800 m u Slobomiru sa potvrđenim karakteristikama i kvalitetom za prirodne mineralne vode
  • -Sokovi i osvježavajuća pića na bazi prirodne vode sa dodatkom biljnih ekstrakata

Netaknuta od zagađenja savremene civilizacije u kombinaciji sa savremenom opremom, fabrika za punjenje i pakovanje vode nudiće u proizvodnom asortimanu boce zapremine 0,5l i 1,5l prirodne izvorske negazirane vode.

Boca će biti izrađena od Polietilen teraftalata (PET), koji ima široku primenu u prehrambenoj industriji, a posebno se izdvaja njegova primena u proizvodnji boca za punjenje vode i bezalkoholnih pića.

 

Tehnološki proces će se odvijati kroz sljedeće faze:

 

o Eksploatacija pijaće vode iz bunara dubine od oko 90 m i 120 m

o Hlađenje vode

o Priprema vode prije punjenja u PET i staklenu ambalažu

o Proizvodnja PET boca

o Punjenje blago gazirane, ohlađene vode u adekvatnu ambalažu

o Pakovanje PET i staklenih boca u pakete i paletizacija paketa

o Hemijska i bakteriološka kontrola gotovih proizvoda

o Skladištenje gotovih proizvoda

o Utovar paleta gotovih proizvoda u transportna vozila

 

Proizvodni proces je organizovan na najsavremeniji način i sa opremom koja predstavlja trenutno najviše tehnološko dostignuće u ovoj oblast.

 

Na osnovu izvršene analize utvrđeno je da program izgradnje Fabrike za punjenje i pakovanje vode za piće i proizvodnju sokova  u Slobomiru ispunjava eliminacione, funkcionalne i deskriptivne kriterijume za donošenje odluke o investiranju. Projekat je prihvatljiv sa stanovišta svih pokazatelja tržišne i finansijske efikasnosti. Postoji opravdanost za finasiranje, te se predlaže da se pristupi finansiranju i realizaciji navedenog projekta.

Na osnovu ugovora zaključenih sa Vladom Republike Srpske, Kompanija "Slobomir" posjeduje dvije koncesije, i to:

-koncesiju za eksploataciju malo mineralne vode na ležištu grada Slobomira,na 30 godina, zaključenu avgusta 2006.,

-koncesiju za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda,takođe na 30 godina, zaključenu januara 2003.


Više informacija o projektu možete dobiti u izrađenom elaboratu o ekonomskoj opravdanosti izgradnje fabrike za punjenje i pakovanje vode zapiće i proizvodnju sokova.

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir