Izgradnja osnovne škole u Slobomiru

Za potrebe stanovnika grada gradi se osnovna škola u Slobomiru. Škola je spratnosti prizemlje plus dva sprata, ukupne površine oko 1200 m2 . Konstrukcija škole je planirana tako da se objekat može dograđivati u skladu sa porastom broja stanovnika Slobomira.

Za objekat škole je potrebno obezbijediti početni prostor od 0,5 hektara i omogućiti dalje širenje do ukupne površine 2 hektara.

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir