Pozorište sa TV studiom SLOBOMIR

 pozoriste

 

Kompanija „Slobomir" je posljednjih desetak godina pokrenula proces izgradnje gradskog jezgra grada Slobomira, koji je zamišljen kao savremen i dinamičan centar sa svim bitnim javnim sadržajima: poslovnim, obrazovnim, kulturnim i sportskim.

U tom smislu je i započet proces analize sadržaja i izrade idejnog rješenja za izgradnju objekta pozorišta sa TV studiom i pratećim prostorijama Akademije kao budućeg nukleusa kulturno - obrazovnog života u gradu. Ovaj kompleksan objekat je prirodni nastavak postojećih sadržaja „Slobomir P Univerziteta".

Kulturno obrazovni kompleks Slobomir i planirani objekat sa pozorišnom salom i tv studiom, je projektovan po najvišim standardima za održavanje planiranih aktivnosti, ali i drugih pratećih događaja, kulturnih dešavanja, koncerata velikih svjetskih i domaćih umjetnika, te drugih mnogobrojnih manifestacija. Pored navedenih kulturnih sadržaja u sklopu kompleksa su, radi ekonomske optimizacije i mogućnosti realne izvodljivosti planirane investicije, predviđeni i značajni obrazovni sadržaji koji čine da čitav centar postane žiža budućeg kulturnog i obrazovnog života grada, ali i mjesto svakodnevnog okupljanja, mjesto za odmor, zabavu i edukaciju.

Sa druge strane, planirani objekat predstavljaće arhitektonsko vizuelnu repernu tačku u silueti grada, te sasvim sigurno, novi simbol Slobomira.

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir